Dary a cnosti 12 znamení zverokruhu

Jedného dňa sa Boh postavil pred svojich 12 detí a do každého zasial semienko ľudského života. Potom k nemu každé dieťa pristúpilo, aby dostalo svoj dar.

Tebe, Baran, dávam moje prvé semienko, a máš tú česť ho zasadiť. Každé semienko, ktoré zasadíš sa pod tvojimi rukami rozmnoží miliónkrát. Nebudeš mať čas pozorovať ako semienka rastú, pretože zo všetkého čo zasadíš, vyrastú ďalšie semienka, ktoré bude potrebné tiež zasadiť. Budeš tiež prvý, kto prenikne pôdou ľudskej mysle a zasadíš do nej Moje myšlienky. Avšak tvojou povinnosťou už nebude starať sa o tieto myšlienky. Tvoj život sa zakladá na činoch a skutkoch a jediná tvoja úloha je primäť ľudstvo k tomu, aby si začalo uvedomovať moje Stvorenie. A aby sa ti dobre darilo na tejto ceste, darujem ti cnosť sebaúcty. Baran sa v tichosti vrátil späť na svoje miesto. Bola mu daná energia vodcu a nových začiatkov.

Tebe, Býk, dávam silu premeniť semienko na rastlinu. Tvoja úloha je veľmi dôležitá a vyžaduje si trpezlivosť, pretože musíš dokončovať všetko, čo bolo začaté, lebo inak semienka rozfúka vietor. Nesmieš začať pochybovať o svojej práci, ani meniť svoje rozhodnutia v polovici cesty. Taktiež sa spoliehaj sám na seba. Za to ti dávam dar sily, užívaj ju múdro. A Býk sa vrátil na svoje miesto. Bola mu ponúknutá energia stability.

Tebe, Blíženec, dávam otázky bez odpovedí tak, aby si všetkým ľuďom priniesol pochopenie a poznanie všetkého, čo vidia a cítia okolo seba. Nebudeš vedieť, prečo ľudia rozprávajú a počúvajú, no na tvojej ceste za odpoveďami nájdeš môj dar a tým je poznanie. Blíženec sa vrátil na svoje miesto. Veľmi rád vyhľadáva nové poznatky, ktoré zdieľa s ostatnými.

Tebe, Rak, dávam za úlohu naučiť ľudí, čo sú to emócie. Budeš vedieť ľudí rozosmiať, ale aj rozplakať. Všetko, na čo pozrú, alebo si budú myslieť, prispeje k prehĺbeniu ich vnútorného bohatstva. Za to ti dávam dar citlivosti a potreby rodiny, aby sa tvoje bohatstvo rozmnožilo. A Rak sa nesmelo vrátil na svoje miesto. Bola mu ponúknutá potreba rodiny kvôli emočnému bezpečiu.

Tebe, Lev, dávam za úlohu ukázať moje stvorenie v plnej nádhere. Musíš sa ale vyvarovať hrdosti a pýche a pamätať na to, že to je moje Stvorenie, nie tvoje. Ak na to zabudneš, ľudia začnú tebou pohŕdať. Úloha, ktorú ti dávam ti prinesie mnoho radosti ak ju však budeš dobre a poctivo plniť. Preto ti dávam do daru česť a ušľachtilosť. Lev sa so svojou kráľovskou energiou vrátil na svoje miesto.

Teba, Panna, poverujem aby si dohliadala na to, ako ľudstvo nakladá s mojím Stvorením. Skúmaj skutky a cesty ľudí veľmi pozorne a prísne. Upozorňuj ich na chyby a pomáhaj im, aby moje Stvorenie bolo privedené k dokonalosti. Aby si mohla plniť svoju úlohu, dávam ti do daru čistotu a jasnosť myšlienok. A Panna sa vrátila na svoje miesto. Dostalo sa jej tiež energie praktickosti.

Vám, Váhy, dávam misiu slúžiť ľuďom. Budete im za vzor a pripomínať im ich povinnosti voči druhým. Naučíte ľudí spolupracovať a uvedomovať si dôsledky ich skutkov. Pošlem vás všade tam, kde budú nezhody a nesváry. Aby však vaše úsilie bolo úspešné, dávam vám ako dar lásku. A Váhy sa so svojou láskyplnou energiou vrátili späť na svoje miesto.

Tebe, Škorpión, dávam veľmi dôležitú úlohu. Budeš mať schopnosť vidieť do ľudských myslí, no nedovolím ti, aby si o tom rozprával. Často sa stane, že budeš trpieť kvôli tomu, čo budeš vidieť a vo svojej bolesti budeš cítiť často sklamanie. Priblíži ťa to ale viac ku mne, a nikdy nezabudneš, že to nie som ja, čo si objavil, ale iba odlesk mojej myšlienky. Budeš ľudstvo poznať tak hlboko, že v nich odhalíš temné stránky, odhalíš tiež aj tie svoje, až sám nakoniec zídeš z cesty. Ale keď sa znovu ku mne vrátiš, budem mať pre teba veľký dar cieľavedomosti. A Škorpión sa vrátil na svoje miesto s odhodlaním.

Tebe, Strelec, dávam za úlohu prinášať ľuďom smiech v okamihoch, keď nesprávne porozumejú môjmu zámeru. Smiechom prinavrátiš ľudstvu nádej a v nádeji znova obrátia svoj zrak ku Mne. Preto ti strelec dávam dar nekonečnej hojnosti, ktorou dosiahneš ďaleko a do každého temného kúta prinesieš svetlo. Strelec sa tak radostne vrátil na svoje miesto.

Od Teba, Kozorožec, žiadam, aby si mi obetoval tvoj pot a úsilie, pretože máš naučiť ľudí pracovať. Tvoja úloha nie je jednoduchá, na svojich pleciach ponesieš všetku ľudskú námahu. Za tvoje ťažké bremeno ti však vkladám do rúk úplnú ľudskú zodpovednosť. A kozorožec sa tak oddane vrátil na svoje miesto s energiou disciplíny a zmyslom pre zodpovednosť.

Tebe, Vodnár, dávam predstavy o budúcnosti, vďaka ktorým si ľudstvo uvedomí aj iné možnosti. Budeš trpieť osamelosťou, pretože ti neumožním zosobniť moju lásku. Avšak, aby sa ti podarilo priviesť ľudstvo k novým možnostiam, dávam ti dar slobody. Vďaka nej, môžeš pokračovať v službe ľudstvu vo svojej voľnosti kdekoľvek ťa bude potrebovať. A Vodnár sa vrátil slobodne späť na svoje miesto.

Vám, Ryby, dávam najťažšiu úlohu zo všetkých. Vašou úlohou bude zozbierať všetok žiaľ sveta a vrátiť ho Mne. Tvoje slzy budú v konečnom dôsledku Mojimi slzami. Žiaľ, ktorý v sebe pohltíte má pôvod v tom, že ľudia nepochopili Môj zámer. S ľuďmi však budete súcitiť, a preto im dáte druhú šancu. Vám Ryby preto poskytnem ten najvzácnejší dar a tým je porozumenie. Dar porozumieť je však len pre teba, Ryba. Budeš sa snažiť ho šíriť medzi ľudí, ale ľudia ťa nebudú počúvať. A Ryby sa vrátili s vierou späť na svoje miesto.

Boh im povedal: „Každý z vás má časť Mojej idey. Nesmiete túto časť zamieňať s celou mojou Ideou, a nesmie vo vás ani vyvstať túžba vymieňať si medzi sebou jednotlivé časti. Pretože každý z vás je dokonalý.“

Potom všetky deti vstali a odišli. Každé jedno s odhodlaním splniť si svoju úlohu čo najlepšie v súlade so svojím darom. Avšak ani jedno z detí nepochopilo svoju úlohu a dar úplne, a tak sa bezradne vrátili späť.

Boh im povedal: „Každý z vás si myslí, že dary tých druhých sú lepšie než ten, ktorý dostal on sám. Preto vám dovolím, aby ste si dary medzi sebou vymieňali.“

V tej chvíli deti zajasali, pretože mysleli na všetky možnosti nových úloh a novej misie.

Ale Boh sa usmial a povedal: „Budete sa ku mne často navracať a žiadať, aby som vás zbavil vašej úlohy a zakaždým vyhoviem vášmu prianiu. Prejdete nespočetnými inkarnáciami, až nakoniec splníte pôvodnú úlohu, ktorú som vám určil na samom začiatku. Dávam vám tiež nekonečné množstvo času, aby ste túto úlohu a poslanie splnili, ale len keď ju dokončíte, budete môcť byť so Mnou.“

Vyššie uvedená charakteristika znamení je všeobecná. Skutočnú charakteristiku osobnosti získame na základe presného času, dátumu a miesta narodenia. Preto, ak sa túžiš dozvedieť o sebe, svojich daroch, kvalitách, ale aj výzvach viac, neváhaj sa objednať na numerologický rozbor.

Spracované podľa: Martin Schulman – Lunární uzly a reinkarnace; jogin.cz

S láskou,

Najčítanejšie články:

Zdieľať tento článok:

Nahliadnite aj na tieto články

Vďačnosť

Život sa nám nedeje len tak sám od seba, vytvárame si ho svojimi myšlienkami, názormi, presvedčeniami, častokrát aj tými nevedomými.  Všade sa o tom píše, hovorí,

Tajná reč čísel

Aký je plán mojej duše, moje poslanie, moje dary a kto vlastne som? Tieto a mnohé ďalšie otázky si kladie veľa ľudí v dnešných časoch transformácie. Aké by

Wellness pre telo a dušu

Tibetské spievajúce misky – okrúhle, kovové nádoby rozličných tvarov a veľkostí pochádzajúce z oblasti Himalájí, kde sa dodnes aj vyrábajú. Tibetská miska po rozozvučaní paličkou vydáva

Zázrak menom fermentácia

V posledných rokoch sa venuje veľká pozornosť upevňovaniu zdravia, podpore imunity a predchádzaniu civilizačných ochorení a alergií. Preto si nižšie povieme pár slov o fermentácii a nápoji 3-tieho tisícročia.